Free unregister webcam sex


09-May-2017 17:51

Your credit card statement will show a charge from DRI*Driver Tuner.

You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.

- gospod gđa.-gospođa - - - ga.-gospa tkz.- takozvani - - - t.i. seasoning and drying) - - impregnacija in sušenje lesa - tree nurseries - - drevesnice - tropical wood - - les tropskih listavcev - unbleached wood pulp - - nebeljena lesna celuloza - unworked boards - - neobdelane plošče furnir - veneer - - furnir listovi furnira - veneer sheets - - listi furnirja - veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled - - furnir, rezan ali luščen - veneered panels - - furnirane plošče orah - walnut - - oreh (Juglans (spp.)) - wardrobes - - omare za oblačila - wholesale of wood, of timber - - trgovina na debelo z lesom vrba - willow - - vrba (Salix (spp.)) okviri prozora - window frames - - okenski okviri prozori - windows - - okna - windows and their frames, doors and their frames and thresholds, of wood - - okna, vrata, podboji, iz lesa drvo - wood (timber) - - les anatomija drveta - wood anatomy - - anatomija lesa - wood block pavements - - tlak, leseni - wood boards and panels - - lesene plošče drvrni ugalj - wood charcoal - - lesno oglje - wood charcoal, agglomerated (incl.

The phrase "I wish I could quit you" takes on a whole new meaning when you want out of a relationship with an internet service.

- make sure - - zagotovite - to do x do y - - če želite narediti x,naredite - x cannot - - x ni (bilo)mogoče... - cedar - - cedra (Cedrus (spp.)) - chairs and seats - - sedežno pohištvo - chemical wood pulp - - kemična lesna celuloza - chest of drawers - - predalčniki, komode kesten - chestnut - - kostanj (Castanea (spp.)) - chisels - - dleta - circular saws - - krožne žage - clear-felling - - golosečnja - composition of forest stands - - zgradba gozdnih sestojev - conifers - - iglavci - cork and cork products - - pluta in izdelki iz plute - corks and stoppers of cork - - zamaški in čepi iz plute - crushed, granulated or ground cork - - zdrobljena in mleta pluta - cypress - - cipresa (Cupressus (spp.)) dendrohronologija - dendrochronology - - dendrokronologija dendrologija - dendrology - - dendrologija - dogwood - - dren (Cornus (spp.)) - drilling or morticing machines - - stroji za vrtanje ali poglabljanje - dryers for wood - - sušilnice za les - elder - - bezeg (Sambucus (spp.)) - equipment for felling - - oprema za sečnjo eukaliptus (Eucalyptus (spp.)) - eucalyptus - - evkaliptus (Eucalyptus (spp.)) - false acacia/black locust - - robinija (Robinia (spp.)) - fibre boards - - vlaknene plošče - finishing services of boards and panels - - končna obdelava plošč - fir - - jelka (Abies (spp.)) - flat pallets and pallet collars - - palete - floors of wood - - leseni podi - forestry, logging and related service activities - - gozdarstvo in gozdarske storitve - french windowsfrench windows - - vratna okna drva - fuelwood - - drva - furniture - - pohištvo - gouges - - žlebila - grinding, sanding or polishing machines - - brusilni in polirni stroji - hardwood - - trdi les, les listavcev - harvesting of wood, logging, felling - - sečnja, drvarjenje - hawthorn - - glog (Crataegus (spp.)) - hazel/hazelnut - - leska (Corylus (spp.)) - heartwood - - jedrovina - hemlock - - čuga (Tsuga (spp.)) - hornbeam - - gaber (Carpinus (spp.)) divlji kesten - horse chestnut - - divji kostanj (Aesculus (spp.)) - impregnation of wood - - impregniranje lesa - juniper - - brin (Juniperus (spp.)) - juvenile wood - - juvenilni les - larch - - macesen (Larix (spp.)) - lathes for working wood - - stružnice za obdelavo lesa - lengthwise sawing - - žaganje po dolžini - ligneous materials - - ligninski materiali - linden/lime - - lipa/lipovec (Tilia (spp.)) - logs; sawlogs - - hlodi; hlodovina - longwood - - drogovi, tehnični les - lumber - - stavbni (konstrukcijski) les - machine tools for working wood - - stroji za obdelavo lesa - maidenhair/gingko - - ginko (Gingko biloba) - manufacture of cork products - - obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov iz plute - manufacture of plaiting materials products - - obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov iz protja - manufacture of straw products - - obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov slame - manufacture of wood and wood products - - obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov iz lesa javor - maple - - javor (Acer (spp.)) kreštanje - croak - - - measurements of trees - - merjenje dreves (dendometrija) - mechanical wood pulp - - lesovina - milling or moulding machines - - rezkalni in oblikovalni stroji - mulberry - - murva (Morus (spp.)) - natural cork - - naravna pluta - natural cork, debacked - - naravna pluta, z odstranjeno skorjo - natural cork, in blocks, plates, sheets or strips - - naravna pluta, v blokih, listih, trakovih itd.

- do not show me this message again - - tega sporočila ne kaži več - for x do y - - če želite narediti x,naredite y - can not - - x ni bilo mogoče - could not - - x ni (ni bilo)mogoče - unable to - - x ni (bilo) mogoče... - Press F1 to get help - - če želite pomoč,kliknite F1 - If you want help press F1 - - če želite pomoč,kliknite F1 - to get help press F1 - - če želite pomoč,kliknite F1 - are you sure...? - click OK to continue - - če želite nadaljevati,kliknite -v redu - the system cannot open the file - - datoteke ni mogoče odpreti - social engineering - - socialni inženiring internet protokol - IP-internet protocol - - internet protokol - RW,rewritable,writable - - zapisljiv - Widget,element,(SGML) - - gradnik - - Zinkdruckguss - tlačen cinkan liv osigurač - fuse - - varovalka vremenski pad - time down - - časovni padec - preset time - - prednastavljeni čas izabrani - select - - izbrani opšte - general - - splošno - default mode - - privzeti način postavke - settings - - nastavitve - blinks - - mežikne debelo crijevo - colon - Grimmdarm - debelo črevo - the display shows - - se na zaslonu izpiše - lectrical wiring - - električno ožičenje ispuh - exhaust - - izpuh osobine - performance - - lastnosti osobine - performance - - lastnosti - - - - additional manifold - - dodatni zbiralnik šipka za šlepanje - tow bar - abschleppstange,f - vlečni drog žareća svjećica - glow plug - Glühkerze,f , Vorglühkerze,f - žarilna svečka - VXML ,voice extensible markup laguage - - govorni razširljivi jezik indikator prekoračenja - overflow indicator - - kazalec prekoračitve lozinka - password - passwort - geslo izmak - forward - Vorlauf,m - pretek obrazovan - rendered - - upodabljan - command line tool - - orodje ukazne vrstice - conversion process - - obdelava pretvorbe - BSD-Berkley software distribution - - berkelejska programska distribucija - performance,capacity - - zmogljivost - tape cartridge - - tračna kaseta ispis - listing - - izpis - - client server - odjemalec-strežnik autorizacija - authorization - - avtorizacija autorizacija - authored - gemacht - avtoriziral provjerio - reviewed - - preveril dozvolio - released - - dovolil glavni ured - lead office - - glavni urad datum - date - - datum modifikacija - modification - - sprememba ograničenja - restriction - - omejitve zlonamjerni prenosivi kodovi - malicious mobile code - - zlonamerna prenosljiva koda - hanging tool - - obešalno,viseče orodje - main beam - - glavna gred - main beam - - glavna gred - extension tube - - dodatna cev vijak za pričvrščivanje - fixation bolt - - pritrdilni vijak glavna tačka dizanja - central hoist point - - osrednja dvigalna točka uređaj sa vitlom - hoist - - dvigalna naprava z vitlom podloška - washer - Beilagscheibe - podložka obrađujući - manufacturing - - obdelovalni teleskopska greda - relesscopic beam - - teleskopska gred rupa - hole - - izvrtina distancer - spacer - - distančnik okasti vijak - eyebolt - - očesni vijak navoj - thread - Gewinde - navoj sklop - assembly - - sklop mast - grease - Schmiere - maščoba vlaga - humidity - - vlaga ipak - neverthlees - - vendar diskretna Fourierova transformacija - DFT-discrete Fourier transform - - diskretna Fourierova transformacija doktor, hećim - doctor - Doktor,m - zdravnik audovizuelni - audiovisual - - avdovizualni podatak - data - - podatek obratni inženjering - reverse engeneering - - obratni inženiring - image acquisition - - zajem slike kodna strana - code page,codepage - - kodna stran - CAAT computerassisted audit techniques - - računalniško podprte tehnike planirani troškovi - BAC budget at completion - - načrtovani stroški hidraulična dizalica - lifting jack - Hubzylinder,f - hidravlična dvigalka klip - piston - Kolben,m - bat klipnjača,poluga klipa - piston rod - Kolbenstange,f - batnica - - Fadenkopf - glava nitke motka, cijev - - Schaftrohr - drog dodatna ručka - - Zusatzgriff - dodatni ročaj - - Schutzabdeckung mit Fadenabscheider - Zaščitni pokrov z rezilom na nitko ručka - - Handgriff - ročaj Uključeno/isključeno prekidač - - Ein/Ausschalter - Vklop/izklop stikalo svječica - - Zündkerze - svečka mač - - Schwert - meč kućište motora - - Motorgehäuse - ohišje motora ubrizgavanje - injection - Einspritzung,f - vbrizgavanje čok - chok - Chokhebel - ročica za plin ručica za gas - - Gashebel - ročica za plin zračni filter - - Luftfilter - zračni filter zapremina motora - - Hubraum - delovna prostornina zapremina rezervoara - - Tankinhalt - prostornina rezervoarja alat za postavljanje na webu - web authoring tool - - orodje za spletno postavljenje kontrola grešaka - error control - - nadzor napak - PSTN and internetworking - - medsebojno delovanje omrežja PSTN in interneta programski jezik - programming laguage - - programski jezik mrežni nadzor - - Netzüberwachung,f - mrežni nadzor nadzor upravljačke napetosti - - Überwachung Steuerspannung - nadzor krmilne napetosti kontrola napetosti - control voltage - - nadzor napona hladnjak - - Kühler,m - hladilnik slobodni hladnjak - - Freikühler,m - prosti hladilnik stroj za hlađenje - refrigerating machine - Kältemaschine,f - hladilni stroj prekomjerna temperatura - excessive temperature - Übertemperatur,f - prekomerna temperatura cijevno sprovodno grijanje - - Rohrbegleitheizung - cevno spremljevalno gretje vrijeme punjenja - - Fühlzeit - polnilni čas dopunjavanje vode - - Wassernachspeisung - dopolnjevanje vode pretvarač - inverter - Frequenzumrichter - pretvornik odmak - forward - Vorlauf,m - izmak - alt - - izmenjalka - alt - - izmenjalka - backspace - - vračalka - caps lock - - zaklepalka velikosti - ctrl - - krmilka - delete - - brisalka - down arow - - puščica dol - end - - dokončnica - enter - - vnašalka - esc - - ubežnica - F1-F12 - - funkcijske tipke F1-F12 - home - - izhodiščnica - ins - - vrivalka - left arrow - - puščica levo - num lock - - zaklepalka številčnice - print screen - - tiskalka - enter(key pad) - - enter(številska tipkovnica - right arrow - - puščica desno - shift - - dvigalka - spacebar - - preslednica - tab - - tabulatorka - up arrow - - puščica gor - converting - - pretvarjanje kalendar - calendar - - koledar - binary notation - - binarni zapis - binary notation - - dvojiški zapis pročitajte uputstvo za upotrebu - - Gebrauchsanweisung lesen - Preberite navodilo za uporabo zaštitna obuća - - Sicherheitsschuhe - zaščitna obutev zaštitna obuća - - Schutzkleidung - zaščitna obleka zaštitne naočari - - Schutzbrille - zaščitna očala rukavice - - Handschuhe - rokavice zaštita za uši - - Gehörschutz - glušnik zaštitni šljem - - Kopfschutz - zaščitna čelada druge osobe moraju biti udaljene 15m - - Halten Sie andere Personen 15m fern - druge osebe morajo biti oddaljene 15m pazite na dijelove koji lete u stranu - - Achten Sie auf weggeschleuderte Teile - pazite na dele ki zalučajo stran kratica - hotkey,hot key - - vroča tipka otpuštanje - unlocking - - sprostitev roba - goods - - blago usluge - services - - storitve usluga - favour - - usluga korporacija - corporation - - družba filtriranje - filtered - - filtriranje razvrstavanje - sorted - - razvrščanje prodaja ideja - selling your ideas - - trženje zamisli ideja - idea - - zamisel g.-gospodin - - - g. ako želite nastaviti kliknite "U redu" - click OK to continue - - če želite nadaljevati, kliknite "V redu" datoteku nije moguće otvoriti - The system cannot open the file - - datoteke ni mogoče odpreti ne prikazuj više tu obavijest - do not show this message again - - tega sporočila ne prikazuj več /Ne kaži več tega sporočila ne da se.... - natural cork, roughly squared - - naravna pluta, grobo obdelana - non-coniferous hardwood - - les trdih listavcev - non-coniferous softwood - - les mehkih listavcev - non-conifers - - listavci hrast - oak - - hrast - parquet panels of wood for mosaic floors - - parketne deščice, iz lesa, za mozaični parket - parquet; wood block flooring - - parket - particle boards - - iverke, iverne plošče - pellets - - peleti - pine - - bor (Pinus (spp.)) - plane - - platana (Platanus (hybrida)) - planes - - skoblji, obliči - planing of wood - - skobljanje lesa - planing or thicknessing machines - - poravnalni, skobeljni in debelinski stroji - plywood - - vezane plošče, vezan les - plywood of sheets of wood - - vezane plošče iz furnirskih listov topola - poplar - - topol (Populus (spp.)) - prefabricated wooden buildings - - lesene montažne zgradbe - presses for the manufacture of particle board or fibre building board - - stiskalnice za proizvodnjo ivernih ali vlaknenih plošč - pruning of trees - - kleščenje vej - pulpwood - - les, celulozni - pulpwood - - les za celulozo - railway or tramway sleepers - - železniški tramovi - reaction wood - - reakcijski les - regeneration forest stands - - obnova gozdnih sestojev - roundwood - - okrogli les, okroglice prodaja drveta - sale of timber - - prodaja lesa - sanded boards - - obrušene plošče - sapwood - - beljava - sawdust - - žagovina mašine za pilanje - sawing machines - - stroji za žaganje - sawmills - - žage (podjetja) - sawn wood, sawn timber - - les, žagan pile (alati) - saws - - žage (orodje) drvena vuna - wood wool - - lesna volna - seats of bamboo, osier, cane - - sedeži iz bambusa, protja, trstike - seats with wooden frames - - sedeži z lesenim ogrodjem - semi-bleached or bleached wood pulp - - polbeljena ali beljena lesna celuloza - semi-manufactures of wood - - polizdelki iz lesa - sheets for plywood - - listi za vezane plošče - shingles and shakes of wood - - skodle, žagane in klane, iz lesa - shuttering of wood for concrete constructional work - - leseni opaži za betonska dela - silviculture - - silvikultura; gojenje gozdov - softwood - - mehki les, les iglavcev - splitting, slicing or paring machines - - stroji za sekanje, cepljenje, lupljenje - spruce - - smreka (Picea (spp.)) - stackwood - - iveri - storage of wood - - skladiščenje lesa - structure of forest stands - - struktura gozdnih sestojev - tableware and kitchenware, of wood - - lesena namizna posoda in pribor - tending of forest stands and trees - - nega gozdnih sestojev - tending of trees - - nega dreves - thermo-mechanical wood pulp - - termomehanska lesovina - thinning of threes - - redčenje dreves - timber - - les, stavbni les, hlodovi, bruna - timber structures, wooden structures - - lesene konstrukcije, lesene zgradbe - timber trade - - trgovina z lesom - treatment, impregnation and preservation of wood (incl.

Others make you jump through more hoops than a tiger at the circus.

No matter what you call it—deleting, canceling, removing, whatever—when you want to be rid of an online account, you'll find most sites don't feel obliged to make it too easy for you. And if you've managed to quit a service not in this story, be kind and share your tips.

The words "I wish I could quit you" take on a whole new meaning when you want out of a relationship with an online service.Sure, you once thought you and Facebook or My Space would be together forever, but eventually terms of service change, end-user license agreements mature, and, well, you're just not in the same place anymore.Sadly, not all Web sites and social networks are created equal when it comes to breaking up.If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Having a tough time choosing between Weebly vs Word Press?Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. opravila po potrebi prilagodite ga tako - if necessary adjust - - po potrebi ga prilagodite tako uradite održavanje - perform maintance work - - opravite vzdrževalno delo zatvorite vrata - close the door - - zaprite vrata umetnite ključ - insert key - - vstavite ključ pročitajte - read out - - preberite opterećenje kabine (lifta) - car load - - obremenitev kabine sigurnosna oprema - safety kit - - varnostna oprema knjižica održavanja - maintance booklet - - vzdrževalna knjižica otpustite polugu - release the lever - - sprostite vzvod - scheduled service - - redna storitev - cleaning task - - čistilno opravilo zaštita od udara - - Prallschutz - zaščita od udara bez učinka - - unwirksam - brez učinka pločica upozorenja - - Warnschilder - opozorilna ploščica prepravke - - Umbauten - pregradnje mjerenje - - Messung - meritev - pre-adjusted - - prednastavljen neuravnotežen - unbalanced - - neuravnotežen povucite gore - pull up - - potegnite gor pred montažu - befor installing - - pred montiranjem poleđina rubne strukture - rear skirting structure - - zaledje robne strukture kavezne matice - cage nuts - - kletne matice pretvarač napetosti - voltage converter - Spanungswandler, m - napetostni pretvornik transformator napetosti - potencial transformer - Spanungswandler,m - napetostni transformator transformator napetosti - voltage transducer - Spannungswandler, m - napetostni transformator kutija za hlađenje - cooler - Kühlbox, f - hladilna škatla prenosni frižider - cooling box - Kühlbox, f - hladilna škatla fuj - fuj - fuj - fuj - - - test odgovornost za proizvod - product liability - Produkthaftung, f - odgovornost za izdelke odvajač - delimiter - - ločilec direktor - executive - - direktor direktor - chief executive officer, CEO - - direktor komunikacioni i informacioni sistemi - CIS-communications and information systems - - komunikacijski in informacijski sistemi južni most - ICH-southbridge, input/out controller hub - - južni most ležajna čahura - bearing bush - Lagerbuchse, f - ležajna puša semering - oil seal - Dichtring, f - tesnilka radijalni zaptivač - sealing ring - Dichtring, m - tesnilni obroč čep sa navojem - screw plug - Ve4rschlussschraube, f - vijačni čep navojni zatik - slotted end hexagon socket - Gewindestift, m - navojni zatič ograničavajući vijak - stop screw - Anschlagschraube, f - omejevalni vijak (naslonski) aksijalna podloška - thrust washer - Anlaufscheibe, f - oporni kolut čivija - - Stift - preklopni ventil - check valve - Rückschlagklappe, f - sjekač grana - chapper - Häcksler - drobilec vej odluka - decision - - odločba rješenje - conclusion - - sklep tesar - carpenter - - tesar klizni zasun - gate valve - Plattenschieber, m - ploščati ventil klizni zasun - gate valve - Plattenschieber, m - ventil z vrljivim oliščatim drsnikom obrazovanje na daljinu - distance learning - - izobraževanje na daljavo mreža podataka - datagrid - - podatkovna mreža nativirusna programska oprema - antivirus software - - protivirusna programska oprema identifikator - ID- identifier - - označevalnik paketna obrada - batch processing - Verarbeitung von Aufgabensätzen - paketna obdelava interaktivni program - interactive program - - interaktivni program sistem datoteke - NTFS- new technology file system - - datotečni sistem šifrirani razdjeljak - encrypted partition - - šifrirani razdelek analiza domene - domain analysis - - analiza domene integracija - integration - - integracija informaciona i telekomunikaciona tehnologija - ICT-information and comunication tecnnology - - informacijska in komunikaijska tehnologija protokol paketnog prijenosa podataka sistema mobilne telefonije, poznat i pod imenom 3,5 G - HSDPA- high-speed down link packet access - - protokol paketenga prenosa podatkov sistema mobilne telefonije, znan pod imenom 3,5 G sistemska programska oprema - system software - - sistemsko programje povezivač - linker - - povezovalnik zatvarajući zasun - - Absperrklappe - Podešavanja prirubnice - - Flanschverbindungen - podešavanja - fittings - Verschraubungen, pl - montaže kolut zasuna - - Klappenscheibe - leptirasti povratni ventil - buterfly check valve - - uključivanje - activation - Freischaltung, f - vključitev uključivanje - work clearance - Freischaltung, f - vključitev - - Gewindestift - navojni zatik navojna šipka - threaded rod - Gewindestange, f - upušteni otvor - counter bore - Gegenbohrung, f - osovinski vod - - Wellendurchführung - poravnati - aligning - Fluchten, n - poravnati zaporna podloška - latch washer - Rastgriff - unutrašnji prečnik ležaja - bearing bore - Lagerbohrung, f - luknja ležaja ležajna čahura - bearing bush - Lagerbuchse, f - ležajna blazinica opterećenje ležaja - bearing force - Lagerkraft, f - obremenitev ležaja zaptivka ležaja - bearing gasket - Lagerdichtung, f - tesnilka ležaja remen - belt - Gurt, m - trak benzinski motor - petrol engine - Benzinmotor, m - bencinski motor vazelin - petrolatum - Petrolatum, n - vazelin faza - phase - Phase, f - faza klipni motor - piston motor - Kolbenmotor, m - batni motor klipna pumpa - piston pump - Kolbenpumpe, f - batna črpalka udaljenost - pitch - Abstand, n - razdalja uspon - pitch - Steigung, f - vzpon udaljenost - pitch - Entfernung, f - oddaljenost podjela - pitch - Teilung, f - razdelek, delitev korak navoja - pitch - Teilung, f - korak navoja, navojni korak osna razdioba puža - pitch - Schneckensteigung, f - osni razdelek polža razmak (vozila) - pitch - Abstand, n (Fahrzeug, n- Schleppvorrichtung, f - razmik (vozičkov tresač - shaker - - vibrator vibrator - vibrator - - vibrator vibrator - vibrator - Rüttler, m - vibrator pored - beside - neben - zraven štoperica - timer - Kurzzeitmesser, m - štoparica protokol za upravljanje povezivanja - LCP-link link control protocol - - protokol za krmiljenje povezave vrteče polje - spin box - - vrtilno polje nezamjenjivi disk - fixed disk - - nezamenljivi disk mrežna priključna tačka - NTP- network termination port - - omrežna priključna točka podijeljeni troškovi - apportioned cost - - porazdeljeni stroški internet prodavnica - online shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - internet shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - web shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - online store - - spletna prodajalna internet prodavnica - e-shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - e-store - - spletna prodajalna prilagođeni razmak - customization distance - - prilagoditvena razdalja bitni znak - bitmap character - - bitni znak podmazivanje - lubrication - - podmazovanje podešavanje - adjustment - Verstellung - nastavitev radovi - operations - - dela gabaritna visina puta izvlačenja - hoistway headroom - - gabaritna višina jaška počisti - clean - - počisti suprotni kotačić - kicking roller - - nasprotno kolesce dnevnik grešaka - error log - - dnevnik napak ne smije - must not to be - - ne sme tipka za zaustavljanje - stop switch - - stikalo za zaustavitev poluga - lever - Schwinge - vzvod okidač - releaser - - sprožilec - snap scatch - - zaskočna zaponka ventil za zaustavljanje - shot-off valve - - ventil za zaustavitev ventil za zaustavljanje - shot-off valve - - ventil za zaustavitev remenica - pulley - Scheibe - vrvenica razmak - gap - Abstand - razmik - pulley shaft - - os vrvenice - wire rope - - žica iz vrvi - wire rope - - žična vrv - lubricate - - podmazati klip - jack - - bat labav konopac - slack rope - - ohlapna vrv labav konopac - slack rope - - ohlapna vrv labav konopac - slack rope - - ohlapna vrv organ veze - coupler - - meč otključan - unlocked - - odklenjen - collector - - Dacar - pit set - - sklop v jami - dipstick - - merilna palica za olje - counter wedge - - "Plomba" v obliki klina - grip wedge - - ročaji v obliki klina - fork-shaped pieces - - kosi v obliki čeljusti govorni modem - voice modem - - govorni modem alatni popis - toolbar - Werkzeugliste, f - orodna vrstica spuštajući meni - pull down menu - - spustni meni spuštajući meni - drop down menu - - spustni meni virtualni - virtual - - virtualni lično prilagođavanje - personalization - - osebna prilagoditev objaviti - publish - - objaviti poslovna godina - financial year - - poslovno leto raspršiti - dither - - razpršiti virtualna privatna mreža - VPN-virtual private network - - navidezno zasebno omrežje baner - banner - - pasica njakati - - - rigati njihalo - - - nihalo njemački - germany - Deutsch - nemški novčanik - - - denarnica novčanica - - - bankovec novajlija - - - novinec nula - - - ničla njuškati - - - vohljati oglasna daska - bulletin board - - oglasna deska registar glavne prekidajuće maske - master interrupt mask register - - register glavne prekinitvene maske stražarski mahanizam - watchdog timer - - stražni mehanizem pejdžer - pager - - osebni kličnik BSD-Berkelejeva programska dictribucija - BSD- Berkeley Software Distribution - - BSD-berkelejska programska distribucija usmjeren znacima - charactre-oriented - - znakovno usmerjen usmjeren znacima - character-based - - znakovno usmerjen komponenta - Component - - komponenta komponenta - asset - - komponenta komponenta - artifact - - komponenta komponentna biblioteka - component library - - komponentna knjižnica zakazano održavanje - predictive maintaince - - napovedno vzdrževanje prevedeni jezik - compiled language - - prevedeni jezik lični organizator - PDA-personal digital assistant - - dlančnik lični organizator - PDA-personal digital assistant - - osebni organizator ručni kompjuter - handheld computer - - ročni računalnik radno opterećenje - workload - - delovna obremenitev reklamiranje na web stranici - webbing - - objavljanje na spletu sjednica preko čitave stranice - full-screen session - - seja čez celoten stran zaštitna obuća - safety shoes - - zaščitna obutev kliješta - pliers - Zange - klešče oprema - kit - - oprema - shaft - - jašek jama - pit - - jama točkalo - punch - - točkalo "bolcn" - bolt - - sornik vijak - bolt - Schraube [vorgesehen für Mutter] - vijak klin - bolt - Dorn - svornik vijak sa maticom - bolt - Donnerkeil - svedrovec - spring pin - - vzmetni zatič vučna greda - traction beam - - vlečna gred čioda - pin - Bolzen, m - zatič pogođen - affected - - prizadet ponjave - tilts - - ponjave cerade - tilts - - cerade - upgraded - - izboljšan - terminal block - - spnčnica prijava greške - callback - - prijava napake ne radi - out of service - außer Betrieb - ni v obratovanju palica - bar - - palica burgija - drill - Bohrer - sveder brusni papir - emery-paper - - brusini papir bežična aplikacija - wireless application - - brezžična aplikacija hladni ponovni start - cold restart - - hladen ponovni zagon metalno oksidni poluprovodnik - MOS- metal oxide-semiconductor - - kovinsko oksidni polprevodnik skupljanje podataka - data aquisition - - zbiranje podatkov skupljanje podataka - collection data - - zbiranje podatkov revizija - audit - - revizija poluprpvodnička tehnologija koja se upotrebljava u digitalnim kamerama i kompjuterima - CMOS-complementary metal oxyde semiconductor - - polprevodnočka tehnologija ki se uporablja v digitalnih kamerah in računalnikih pretraga - search - - pomoć (često postavvljanja pitanja i odgovori) - FAQ - - foto ćelija - photo electric sensor - Lichtschranke, die - foto celica svjetlosni senzor - photo electric sensor - Lichtschranke, die - svetlobni senzor komunikacioni link - communication link - - komunikacijska povezava vučna petlja - towing attachments - Mitnehmer, m - vlečna zanka udarač - kicker - - regulator brzine - overspeed governor - - hitrostni regulator eternet - ethernet - - eternet upravljanje odnosa sa strankama - CRM-customer relationship managment - - upravljanje odnosov s strankami red tipki - button bar - - vrstica gumbov podupirač - - Gegenhalter, - prenos gpvora u realnom vremenu i signalizacija, potrebna za upravljanje tog prenosa u paketnim mrežama sa protokolom IP - VOIP-voice over IP - - prenos govora v realnem času in signalizacija, potrebna za krmiljenje tega prenosa v paketnih omrežjih s protokolom blizinski prekidaö - Nährungsschalter - - pritisni stremen - - Niederhalterbügel - povratni odgovor - acknowledgement - Rückmeldung - potrdilo taktni remen - - Zutaktgurt - svjetlosna rampa - - Lichtschranke - svetlobna zapora izopropilbenzol - cumene - - izopropilbenzol pomićni sto za ulaganje - - Stapelhub - mrežni sistem - PC-net system - - omrežni sistem ključ za šifriranje - encryption key - - šifrirni ključ mrežni upravljački protokol - NCP-network control protocol - - omrežni krmilni protokol pretpostavka - - - domneva PERT-diagram (mrežni diagram projekta) - PERT-diagram - - PERT-diagram (mrežni digram projekta) generatorski gas - generator gas - Generatorgas, n - generatorski plin genarator - generator unit - Generatoreinheit, f - generator izabrati - extract - - izbrati nalogodavac - - Aufraggeber - naručilac - - Auftraggeber - administrator stranice - webmaster - - spletar vebmaster - webmaster - - sistemski administrator spletnega strežnika tanki klient - thin client - - tanki klient tanki klijent - thin client - - lahki odjemalec signalizacija broj 7 (kvaziprifružena signalizacija u digitalnim mrežama) - signalling system no. - a.c.welding generator - Wechselstrom-Sschweissgenerator m - varilni generator z izm.napetostjo odnos mase zraka i goriva - A/F ratio(air/fuel ratio) - Luft-Brennstoff-Verhältnis n - razmerje mas zrak in goriva fatalna greška - fatal error - - usodna napaka profil navoja - ridge - Gewindezahn m - profil navoja kočiona čeljust - brake shoe - - zavorna čeljust sistemski red - system bar - - sistemska vrstica mobitel - mobil phone - handy - mobilnik kontrola lifta - elevator control - - kontrola dvigala priručnik za tečaj - course manual - - priročnik za tečaj priručnik za predavača - trainer manual - - priročnik za predavatelja priručnik za rad na terenu - field manual - - priročnik za delo na terenu otklanjanje grešaka - troubleshooting - - odprava napak pozvati - call up - - priklicati prijava greške - call back - - prijava napake pozivna tipka - call button - - pozivna tipka aktiviranje - activation - - sprožitev autentikacija - authentication - autentifizieren - avtentikacija korisnički interfejs - user interface - - uporabniški vmesnik pregled - check - - pregled opis proizvoda - product description - - opis izdelka ulje za mjenjače - gear oil - Getriebeöl ,n - olje za menjalnike zupčasta pumpa - gear pumpe - Zahnradpumpe ,f - zobniška črpalka - subdirectory - - podimenik sporazumijevanje - communication - - sporazumevanje USB-ključ - USB-key - - USB-ključ,pomnilniška naprava Ponuđać programskih usluga - ASP-application service provider - - ponudnik progr. zajednički - common - - skupen upoređivati - compare - - primerjati kompas - compass - - kompas razumijevanje - comprehension - - razumevanje kompjuter - computer - - računalnik kondom - condom - - kondom sadržaj - contents - - vsebina kontinent - continent - - kontinent kuhati - cook - - kuhati prepisati - copy - - prepisati ugao - corner - - vogal pokvarenost - corruption - - pokvarjenost kozmetika - cosmetics - - kozmetika brojati - count - - šteti država - country - - dežela pokrov - covering - - pokrov krava - cow - - krava majstorija - craft - - rokodelstvo ruža - crest - - roža zločin - crime - - zločin krokodil - crocodile - - krokodil žetva - crop - - letina kruna - crown - - krona plakati - cry - - jokati krastavac - cucumber - - kumara šolja - cup - - skodelica zavjesa - curtain - - zavesa kriv - curved - - kriv obićaj - custom - - navada sjeći - cut - - rezati bodež - dagger - - bodalo brana - dam - Damm - jez plesati - dance - - plesati taman - dark - - temen strelica - dart - - puščica kći - daughter - - hči dan - day - - dan gluh - deaf - - gluh smrt - death - - smrt dug - debt - - dolg dubok - deep - - globok jelen - deer - - jelen braniti - defend - - braniti potišten - depressed - - pobit paučina - cobweb - - pajčevina kahva - coffee - - kava hladan - cold - - hladen skupljanje - collection - - zbiranje češalj - comb - - glavnik doći - come - - priti zajednički - common - - skupen upoređivati - compare - - primerjati razumijevanje - comprehension - - razumevanje kompas - compass - - kompas kavez - cage - - kletka kotao - caldron - - kotel imenovati - call - - imenovati kamila - camel - - kamela fotografski aparat - camera - - fotografski aparat logor - camp - - tabor pustinja - desert - - puščava dijamant - diamond - - diamant - diarrhea - - driska rječnik - dictionary - - slovar umrijeti - die - - umreti različit - different - - različen težak - difficult - - težek dinosaurus - dinosaur - - dinozaver prljav - dirty - - umazan bolest - disease - - bolezen činija - dish - Platte, f - skleda nepošten - dishonest - unehrlich - nepošten ne slušati - disobey - missachten - ne ubogati distrikt - district - Kreis, m - okoliš dijeljenje - division - Teilung, f - delenje rezveden - divorced - geschieden - ločen raditi - do - tut - delati doktor - doctor - Arzt, m - zdravnik pas - dog - Hund, m - pes lutka - doll - Puppe, f - punčka darovati - donate - schenken - darovati magarac - donkey - Esel, m - osel zmaj - dragon - Drache, m - zmaj crtati - draw - abzeichen - risati fijoka - drawer - Schubfach, n - predal san - dream - Traum, m - sanje piti - drink - trinken - piti bubanj - drum - Trommel, f - boben pijan - drunk - getrunken - pijan gnojivo - dung - Dung, m - gnoj prah - dust - Staub, m - prah orao - eagel - Adler, m - orel uho - ear - Ohr, n - uho minđuša - earing - Ohrring,m - uhan zemlja - earth - Erde, f - zemlja grnčarija - earthenware - Steingut, n - lončevina zemljotres - earthquake - Erdbeben, n - potres istok - east - Osten, m - vzhod lagan - easy - einfach - lahek jesti - eat - Iss! - - gospa množenje - multiplication - - množenje množiti - multiply - - množiti (se) muzika - music - - glasba brkovi - mustache - - brki nijem - mute - - nem moj - my - - moj tajna - mystery - - skrivnost nokat - nail - - noht ekser - nail - - žebelj go - naked - - nag ime - name - - ime salveta - napkin - - servieta droga - narcotic - - narkotik uzak - narrow - - ozek priroda - nature - - narava vrat - neck - - vrat trebati - need - - potrebovati igla - needle - - šivanka susjed - neighbor - - sosed gnijezdo - nest - - gnezdo mreža - net - - mreža nikad - never - - nikoli nov - new - - nov noć - night - - noč devet - nine - - devet ne - no - - ne klimati - nod - - kimati bučan - noisy - - hrupen nijedan - none - - nobeden rezanci - noodles - - rezanci podne - noon - - poldan sjever - north - - sever nos - nose - - nos sada - now - - sedaj broj - number - - število bolničarka - nurse - - bolničarka ovas - oats - - oves pokoravati se - obey - - ubogati ocean - ocean - - ocean od - of - - od ured - office - - urad službenik - official - - uradnik star - old - - star tuš kada - - Brausewanne, f - vodpkotlić - lavatory cistern - Spülkasten - umivaonik - - Waschbecken - utvrđivač - - härter - preljev, odliv - ovrflow - überlauf - zajednička vrsta - - Hauptzeile - skupna vrstica mjerna površina - - Messebene - merilna površina referenca - - Messebene - referenca pločica upozorenja - - Warnschilder - opozorilna ploščica dostava sadržaja - content delivery - - dostava vsebin razlikovano zaračunavanje - differential charging - - razlikovalno zaračunavanje web-aplikacija - web application - - spletna aplikacija sa mogućnošću osavremenjavanja - upgradeable - - z možnostjo posodobitve logična vrata - port logic - - logična vrata okvirni nacrt za obnovu poslovanja - business recovery plan framework - - okvirni načrt za obnovitev poslovanja brojčani znak - number sign - - številni znak brojčani znak - hash - - številni znak brojčani znak - crosshatch - - številski znak brojčani znak - octothorpe - - številski znak ulje - oil - - olje star - old - - star u - on - - v jednom - once - - enkrat jedan - one - - ena luk - onion - - čebula otvoriti - open - - odpreti ili - or - - ali naranča - orange - - pomoranča noj - ostrich - - noj naš - our - - naš van - out - - ven nadgradnja - outhouse - - stransko poslopje sporedna zgrada - outhouse - - stransko poslopje dogradnja - outhouse - - stransko poslopje vanjski - outside - - zunanji ovalni - oval - - ovalen peć - oven - Ofen - pečica bol - pain - - bolečina boja - paint - - barva par - pair - - par palata - palace - - palača šolja - pan - - ponev - frying - - ponev hlače - pants - - hlače papir - paper - - papir padobran - parachute - - padalo roditelji - parents - - starši papagaj - parrot - - papagaj paviljon - pavilion - - paviljon grašak - pea - - grah mir - peace - - mir pero - pen - - pero narod - people - - narod parfem - perfume - - parfum mjesečnica - period - - mesečno perilo ljubimac - pet - - ljubljenec klavir - piano - - klavir slika - picture - - slika komad - piece - - kos svinja - pig - - svinja jastuk - pillow - - blazina cijev - pipe - Schlauch - cev biljka - plant - - rastlina plastika - plastic - - plastika tribina - platform - - ploščad igrati - play - - igrati molim - please - - prosim izobilje - plenty - - obilica plug - plow - - plug džep - pocket - - žep otrov - poison - - strup policija - police - - policija glancati - polish - - loščiti siromašan - poor - - reven porcelan - porcelain - - porcelan lonac - pot - - lonec naliti - pour - - naliti trudna - pregnant - - noseča pripremiti - prepare - - pripraviti prah - powder - - prah prakticirati - practice - - prakticirati predsednik - president - - predsednik pritiskati - press - - pritiskati cijena - price - - cena svećenik - priest - - svečenik - prime minister - - monistrski predsednik premijer - prime minister - - princ - prince - - princ princeza - princess - - princesa štampati - print - - tiskati zatvor - prison - - zapor zatvorenik - prisoner - - zapornik poseban - private - - zaseben nagrada - prize - - nagrada prostitutka - prostitute - - vlačuga ponosan - proud - - ponosen publika - public - - publika vući - pull - - vleči bodljiv - pungent - - zbadljiv ljubičast - purple - - vijoličast ručna torbica - purse - - ročna torbica gurnuti - push - - potisniti položiti - put - - položiti spor - quarrel - - spor kraljica - queen - - kraljica pitanje - question - - vprašanje zec - rabbit - - kunec radio - radio - - radio kiša - rain - - dež duga - rainbow - - mavrica nasumice - random - - na slepo srečo silovati - rape - - posiliti pacov - rat - - podgan britva - razor - - britev čitati - read - - brati pobunjenik - rebel - - upornik arhiv - records - - arhiv crven - red - - rdeč frižider - refrigerator - - hladilnik odbiti - refuse - - odkloniti rođak - relative - - sorodnik sjetiti se - remember - - spomniti se iznajmiti - rent - - najeti popraviti - repair - - popraviti ležati - rest - - počivati restauracija - restaurant - - restavracija otkriti - reveal - - odkriti nosorog - rhinoceros - - nosorog rebro - rib - - rebro riža - rice - - riž bogat - rich - - bogat jahati - ride - - jahati desni - right - - desni desni - not left - - desni rijeka - river - - reka put - road - - cesta (o)pljačkati - rob - - (o)ropati robot - robot - - robot kamen - rock - - kamen saviti - roll - - zviti krov - roof - - krov soba - room - - soba pijetao - rooster - - petelin korijen - root - - koren - rose - - roža ruža - rose - - okrugao - round - - okrogel trljati - rub - - drgniti lenjir - ruler - - ravnilo lenjir - measure - - ravnilo hod - run - - teči hrđa - rust - - rja žrtvovati - sacrifice - - žrtvovati tužan - sad - - otožen siguran - safe - - varen so - salt - - sol slan - salty - - slan isti - same - - isti pijesak - sand - - pesek higijenski uložak - sanitary napkin - - higienski vložek satelit - satellite - - satelit umak - sauce - - omaka štediti - save - - privarčevati pila - saw - - žaga ljuska - scale - - luska brazgotina - scar - - brazgotina škola - school - - šola makaze - scissors - - škarje grebati - scratch - - praskati šarafciger - screwdriver - - izvijač more - sea - - morje pečat - seal - - pečat drugi - second - - drugi tajna - secret - - skrivnost vidjeti - see - - videti sjeme - seed - - seme sadnica - seedling - - sadika sam - self - - sam prodavati - sell - - prodajati rečenica - sentence - - stavek sedam - seven - - sedem šivati - sew - - šivati spol - sex - - spol sjenka - shadow - - senca plitko - shallow - - plitev oštar - sharp - - oster brijati (se) - shave - - briti (se) ona - she - - ona ovca - sheep - - ovca ćaršaf - sheet - - rjuha kora - shell - - lupina štit - shield - - ščit sijati - shine - - sijati lađa - ship - - ladja košulja - shirt - - srajca cipela - shoe - - čevelj pucati - shoot - - streljati obala - shore - - obala kratak - short - - kratek skupiti - shrink - - skrčiti bojažljiv - shy - - boječ srp - sickle - - srp udahnuti - sigh - - vzdihniti ćutljiv - silent - - molčeč svila - silk - - svila jednostavan - simple - - preprost jednostavan - simple - - preprost pjevati - sing - - peti sestra - sister - - sestra sjediti - sit - - sedeti šest - six - - šest koža - skin - - koža krilo - skirt - - krilo rob - slave - - suženj spavati - sleep - - spati nagib - slope - - nagib Slovenac - Slovene - - Slovenec Slovenka - Slovene-women - - Slovenka Slovenija - Slovenia - Slowenien, n - Slovenija malen - small - - majhen smijati se - smile - - smehljati se dim - smoke - - dim zmija - snake - - kača hrkati - snore - - smrčati snijeg - snow - - sneg sapun - soap - - milo nogomet - soccer - - nogomet zijevati - yawn - - zehati godina - year - - leto žut - yellow - - rumen da - yes - - da juče - yesterday - - včeraj ti - you - - ti mlad - young - - mlad tvoj - your - - tvoj vaš - your - - vaš kratka čarapa - sock - - kratka nogavica tlo - soil - - tla vojnik - soldier - - vojak razriješiti - solve - - razvozlati sin - son - - sin pjesma - song - - pesem žalostan - sorry - - žalosten duša - soul - - duša zvuk - sound - Schall, m - zvok juha - soup - - juha kiseo - sour - - kisel izvor - source - - izvor jug - south - - jug svemir - space - - vesolje svemirski brod - spaceship - - vesoljska ladja prostran - spacious - - prostran govoriti - speak - - govoriti koplje - spear - - kopje govor - speech - - govor potrošiti - spend - - potrošiti začin - spice - - začimba pauk - spider - - pajek kašika - spoon - - žlica proljeće - spring - Federung - pomlad kvadrat - square - - kvadrat stepenice - stairs - - stopnišče kiosk - stall - - stojnica pečat - stamp - - žig mirovati - stand - - stati zvijezda - star - - zvezda krasti - steal - - krasti stablo - stem - - steblo ljepljiv - sticky - - lepljiv kamen - stone - - kamen zaustaviti - stop - - ustaviti oluja - storm - - nevihta peč - stove - - peč ravan - straight - - raven ulica - street - - ulica rastegniti - stretch - - raztegniti konopac - string - - vrvica svući (se) - strip - - sleči (se) snažan - strong - - močen student - student - - študent glup - stupid - - neumen podmornica - submarine - - podmornica oduzimanje - substraction - - odštevanje uspjeh - success - - uspeh šećer - sugar - - sladkor ljeto - summer - - poletje sunce - sun - - sonce superioran - superior - - več vreden večera - supper - - večerja podupirati - support - unterstützen - podpirati lastavica - swallow - - lastovka proždirati - swallow - - požirati sladak - sweet - - sladek plivati - swim - - plavati mač - sword - - meč sto - table - - miza rep - tail - - rep uzeti - take - - vzeti visok - tall - - visok ukroćen - tame - - ukročen strojarnica - tannery - - strojarna porez - tax - - davek čaj - tea - - čaj učiti - teach - - učiti učitelj - teacher - - učitelj televizija - television - - televizija telefon - telephone - - telefon narav - temper - - temperament tempel - tempel - - tempelj deset - ten - - deset šator - tent - - šotor tekst - text - - tekst zahvaliti se - thank - - zahvaliti se torba za alat - wallet - - putnička torba - wallet - - novčanik - wallet - - ranac - wallet - - prosjačka torba - wallet - Portmonee, n - čemer - wallet - - oni tamo - that - - oni tam njihov - their - - njihov njih - them - - njih se - themselves - - se tamo - there - - tam lopov - thief - - tat treći - third - - tretji žedan - thirsty - - žejen ta - this - - ta trn - thorn - - bodica hiljadu - thousand - - tisoč nit - thread - - nit tri - three - - tri tri puta - thrice - - trikrat baciti - throw - - vreči ulaznica - ticket - - vstopnica plima i oseka - tide - - plima in oseka zavezati - tie - - zavezati tigar - tiger - - tiger tijesan - tight - - tesen keramička pločica - tile - - pečnica vrijeme - time - - čas šiljak - tip - - konica umoran - tired - - utrujen titula - title - - naslov danas - today - heute - danes krstasto razrezani - cross slit - - križno razrezani u - to - - v danas - today - - danes sutra - tomorrow - - jutri jezik - tongue - - jezik isto tako - too - - tudi zub - tooth - - zob vrh - top - - vrh kornjača - tortoise - - želva dotaći se - touch - - dotakniti se kula - tower - - stolp grad - town - - mesto igraćka - toy - - igrača voz - train - - vlak prevesti - translate - - prevesti transparentan - transparent - - prozoren putovati - travel - - potovati poslužavnik - tray - - pladenj drvo - tree - - drevo kretanje - trend - - gibanje istinit - true - - resničen tronožac - tripod - - trinožnik truba - trumpet - - trobenta tuka - turkey - - pura tunel - tunnel - - predor okrenuti - turn - - obrniti kornjača - turtle - - želva zub derač - tusk - - čekan dva puta - twice - - dvakrat dva - two - - dve ružan - ugly - - grd kišobran - umbrella - - dežnik razumjeti - understand - - razumeti donji veš - underwear - - spodnje perilo mokraća - urine - - urin nas - us - - nas upotrijebiti - use - - uporabiti bezuspješan - useless - - brezuspešen dolina - valley - - dolina povrće - vegetables - - povrtnina posuda - vessel - - posoda selo - village - - vas sirće - vinegar - - kis vulkan - volcano - - vulkan bljuvati - vomit - - bljuvati glasati - vote - - glasovati čekati - wait - - čakati probuditi (se) - wake - - zbuditi (se) šetati - walk - - hoditi zid - wall - - zid orah - walnut - - oreh željeti - want - - želeti rat - war - - vojna topao - warm - - topel prati - wash - - umiti zahod - washroom - - stranišče sat - watch - - ura voda - water - - voda val - wave - - val mi - we - - mi slab - weak - - slaboten oružje - weapon - - orožje nositi - wear - - nositi vrijeme - weather - - vreme vjenčanje - wedding - - poroka sedmica - week - - teden plakati - weep - - jokati vagati - weight - wiegen - tehtati dočekati - welcome - - sprejeti izvor - well - - izvir zapad - west - - zahod mokar - wet - - moker kit - whale - - kit što - what - - kaj pšenica - wheat - - pšenica točak - wheel - - kolo kolica sa jednim točkom - wheelbarrow - - samokolnica kad - when - - kdaj gdje - where - - kje brkovi - whiskers - - brki bijel - white - - bel ko - who - - kdo zašto - why - - zakaj zloban - wicked - - zloben žena - wife - - žena pobijediti - win - - zmagati vjetar - wind - - veter prozor - window - - okno vjetrobran - windshield - - vetrobran vino - wine - - vino krilo - wing - - krilo zima - winter - - zima telegram - wire - - brzojavka pametan - wise - - pameten željeti - wish - - želeti bez - without - - brez sa - with - - z bez - without - - brez svjedok - witness - - priča vuk - wolf - - vuk žena - woman - - žena divan - wonderful - - čudovit šuma - wood - - gozd vuna - wool - - volna riječ - word - - beseda rad - work - - delo crv - worm - - črv biti zabrinut - worry - - biti zaskrbljen zaviti - wrap - - oviti bora - wrinkle - - guba pisati - write - - pisati pisanje - writing - - pisanje svjetlosna zapreka - - Lichtschranke - svetlobna zapornica odrezak - - Abschnitt, - odrezek poglavlje - - Abschnitt, - poglavje formatiranje - - Formateinstellung, - nastavitev formata ugaono preusmjeravanje - - Eckumlenkung, - kotna preusmeritev obrezan - - beschnitten - obrezan prirast koraka - step range - Schrittweite, - prirastek koraka onemogućiti - disabled - - onemogočiti zagušenje - throttle - - zadušitev prgušni mjerač vremena - throttle timer - - dušilni merilnik časa prigušni ventil - throttle valve - - dušilni ventil direktan pristup memoriji - DMA-direct memory access - - neposreden dostop do pomnilnika upravljač - controller - - krmilnik raspodjela stupca - column split - - razdelitev stolpca skladišni medij - storage media - - hranilni medij memorijski uređaj - storage device - - pomnilniška naprava memorija - memory - - pomnilnik glavna memorija - main memory - - glavni pomnilnik glavna memorija - main storage - - glavni pomnilnik zamjena valjka - - Rollenwechsel - zamenjava valjčka radna svjetiljka - work lamp - - delovna svetilka sistemski administrator - system administrator - - sistemski skrbnik zaštićeni bezžični pristup - WI-FI protective access (WPA) - - zaščiteni brezžični dostop samopredstavljanje - self evaluation - - samopredstavitev polje diska - RAID - - diskovno polje osnovni ulazno-izlazni sistem - BIOS - - osnovni vhodno-izhodni sistem zadržavanje u glavnoj memoriji - caching - - predpomnenje razvrstavanje - quening - - razvrščanje sigurnost protiv skakanja - anti jump safety - - varnost proti poskoku - car toe gard - - kabinski predpasnik krhka ili puknuta - brittle or cracked - - krhka ali počena prilagodbeni vijak - adjusting screw - Stellschraube - prilagodni vijak - switch cam - - odmikač stikala utež za napetost - tension weight - - utež za napetost valoviti remen - undulated belt - - valoviti jermen uređaj koji sprječava uvijanje - anti-twist device - - naprava ki preprečuje vzvoj isteg remena - belt elongation - - raztezek jermena podložna ploča - base plate - - podložna plošča čiščenje - cleanliness - - čiščenje učvrščenja pristajanja - landing fixtures - - pritrditve pristajanja odgovarajuće - properly - - ustrezno krivljenja - tilt - - glatka krpa - lint-free cloth - - gladka krpa zatvarajući valjci - locking rollers - - zaporna valja zatvarajući uteg - closing weight - - zapiralna utež tačnost zaustavljanja - stopping accuracy - - natančnost ustavljanja mašinska oprema - hardware - - strojna oprema rasprava - discussion - - razprava objasnite - explain - - razložite da li ko zna - does someone know how - - ali kdo ve neka se učenici vježbaju - let participants practice - - naj udeleženci vadijo rad po grupama - group work - - delo po skupinah - guide shoe lining - - obloga vodilne čeljusti - splinters - - razcepi br. 7 - - signalizacija številka 7(kvazipridružena signalizacija v digitalnih omrežij) škrob - - Stärke - konopac za preskakanje - skipping rope - - kolebnica ljepljenje jezičaka - - Industriel Industrialscheneinleger - nepovezani graf - disconnected graph - - nepovezani graf trenutni snimak (tehnilogija koja omogućuje sigurnosno kopiranje u određenom trenutku) - snapshot - - trenutni posnetek (tehnologija ki omogoča varnostno kopiranje v določenem trenutku) signalizacijska poruka (signalizacijska informacija za upravljanje mrežom te sevisom) - signalling message - - signalizacijsko sporočilo (signalizacijska informacija za krmiljenje in upravljanje omrežja ter storitev) jednokratni upis (postupak, kod kojeg se korisnik jednom prijavi u centralni sistem i pristupa do grupe podsistema) - SSO-single sign-on - - enkratni vpis (postopek, pri katerem se uporabnik enkrat prujavi v centralni sistem in dostopa do množice podsistemov) napredni korisnik - adwanced user - - napredni uporabnik zahtjevniji korisnik - power user - - zahtevnejši uporabnik pritisni stremen - - Niederhaltebügel - pritiskivač - - Niederhaltebügel - ljepljenje jezičaka (kod paker mašina) - - Laschenbeleimung - raspršena tabela (struktura podataka, koja omogućuje vrlo efikasno umetanje i traženje ključeva) - hash table - - razpršena tabela ( podatkovna struktura, ki omogoča zelo učinkovito vstavljanje in iskanje ključev) izrabljivanje izvora (količina izvora za određeni zadatak izražena npr. Our unconditional 60 days money back guarantee is in full effect for all orders. If you are not satisfied with your purchase, just let us know and we will be happy to provide you with a full refund.